ارتش سوریه شمال غربی قلعۀ حلب را آزاد کرد

یک منبع وابسته به ارتش سوریه گفت نیروهای نظامی سوریه منطقۀ «الفرافره» در شمال غربی حلب را به طور کامل آزاد کرد….