آزادی فلسطین و مقابله باصهیونیستها؛ شعار محوری مراسم اربعین امسال

دبیر شورای عالی امنیت ملی، آرمان آزادی فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی را بهترین رویکردی دانست که می تواند شعار محوری مراسم اربعین حسینی باشد.۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر