داعش فراری های جنگ را با بلدوزر له کرد

گروه تکفیری صهیونیستی داعش شش نفر از اعضای خود را به جرم فرار از منطقه جنگی با بلدوزر له کرد و مردم منطقه را به زور برای دیدن این صحنه به محل اجرای حکم آورد.۱۸:۳۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر