تمرین منتظری و دژاگه با فیزیوتراپ‌ها/ گزارش تمرین تیم ملی