اخبار ناگوار برای طرفداران رونالدو و رئال مادرید

احتمال اینکه کریستیانو رونالدو از رئال مادرید جدا شود، حالا بیشتر از تابستانی شده است که پشت سر گذاشته ایم.