تقلب ۹۷ درصدی در نمایندگی‌ برندهای خارجی پوشاک!

به گزارش ایران خبر، سعید حسین زاده، با اشاره به برگزاری جلسات مختلف و کارهای کارشناسی برای جلوگیری از فعالیت برندهای فاقد مجوز و برخورد با قاچاق پوشاک در سطح عرضه، اظهار کرد: پس از برگزاری این جلسات، دستوالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری تشکل ها تدوین شده اما هنوز به […]