بررسی اقدامات صورت‌گرفته در جهت احقاق حق شهدای فاجعه منا/ گزارش وزارت خارجه قانع‌کننده نبود

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اقدامات صورت گرفته برای احقاق حقوق شهدای فاجعه منا در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفت که البته گزارش وزارت امور خارجه در این زمینه قانع‌کننده نبود.