گاردین: ترامپ از نخستین مناظره انتخاباتی سربلند بیرون نیامد