دیلی تلگراف: غرب به زبان روسیه سخن می‌گوید

روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با اشاره به تمایل کشورهای غربی برای پایان بحران و جنگ سوریه نوشت “غرب اکنون به زبان روسیه سخن می گوید”….