دریادار سیاری، راز کلیپ جنجالی امیر تتلو را فاش کرد