دبیرکل اوپک: از ورود اعضای جدید به سازمان استقبال می‌کنیم