گلدمن ساکس: بهای نفت در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۶ کاهش می‌یابد

پیش‌بینی موسسه مالی گلدمن ساکس از کاهش بهای نفت در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۶ خبر می‌دهد.