احترام به دختران در خانه مانع بدحجابی در جامعه است

استاد اخلاق حوزه علمیه مشهد با اشاره به جایگاه ویژه زن در اسلام گفت: بسیاری از آسیب‌ها از جمله بدحجابی‌ها ریشه در مسائل درون خانواده‌ها دارد.