برخورد نظامی‌ها در یک شانزدهم

ملوان قرار بود در مسابقه ای مقابل گیتی پسند قرار بگیرد که حریف اصفهانی از جام حذفی کنار رفت.