نیاز مبرم رئال به BBC در برابر دورتموند

با توجه به چند نتیجه ضعیف و روند نه چندان مثبت کهکشانی ها در هفته های اخیر، این تیم نیز مبرمی به نتیجه دیدار برابر دورتموند در خانه حریف دارد.