تلفن ثابت بر بستر اینترنت ارایه می شود

امروز سخنگوی شرکت مخابرات تهران از ارایه سرویس SIP Phone که ارایه تلفن ثابت بر بستر اینترنت را ممکن می سازد خبر داد. در ادامه با تک شات همراه باشید.