جهانبخش مقابل نماینده رژیم صهیونیستی به میدان نمی‌رود