زمان شروع عملیات آزادسازی موصل را بزودی اعلام می‌کنیم

نخست وزیر عراق گفت که بعد از اطمینان از آمادگی نیروهای عراق، تاریخ شروع عملیات آزادسازی شهر موصل را اعلام خواهد کرد.