زمان شروع عملیات آزادسازی موصل را بزودی اعلام می‌کنیم