سه انفجار انتحاری در جنوب موصل

منابع خبری از وقوع سه انفجار انتحاری در جنوب موصل و کشته شدن ۲۳ نیروی عراقی خبر دادند.