کارد به استخوان فرهاد کاظمی رسید

فرهاد کاظمی سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان در آستانه قطع همکاری با این باشگاه مشهدی قرار دارد.