امام جمعه یزد: افسرده خواندن مردم یزد یک توهین است