تسلط ارتش سوریه بر منطقه «الفرافره» در حلب

نیروهای ارتش سوریه امروز موفق شدند منطقه «الفرافره» واقع در شمال غرب شهر حلب را بازپس بگیرند.