دبیر شورای عالی امنیت ملی : مهمترین تلاش دشمنان، تغییر معادله تهدید است

انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین چالش توسعه طلبی رژیم جعلی صهیونیستی، آغازی بر انسجام جهان اسلام در مسیر ظلم ستیزی، آزادیخواهی و نفی سلطه بوده است.۱۹:۴۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر