دبیر شورای عالی امنیت ملی : مهمترین تلاش دشمنان، تغییر معادله تهدید است