کشته شدن ۲۳ نیروی عراقی در انفجارهای انتحاری موصل

سه عامل انتحاری امروز خود را در جنوب موصل منفجر کردند.