کردستان از عراق جدا نمی شود/ از اظهارات «اردوغان» تعجب می کنیم

نخست وزیر عراق در سخنانی تاکید کرد که قصد نداریم کردستان را از عراق جدا کنیم و با مسعود بارزانی در خصوص مسائل دوجانبه گفتگو می کنیم