محاکمه ۱۶ مقام صهیونیست به اتهام فساد

دادستان کل رژیم صهیونیستی اعلام کرد ۱۶ مقام سابق ارشد این رژیم از جمله وزیر سابق گردشگری و معاون سابق وزیر امور داخلی به اتهام فساد محاکمه خواهند شد.