ممنوعیت روبنده در پارلمان سوئیس تصویب شد

پارلمان سوئیس طرح ممنوعیت حجاب کامل(روبنده) را تصویب کرد، سنای سوئیس باید این مصوب را تایید کند.۲۰:۲۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر