شخصیت دکتر استرنج در فیلم The Avengers: Infinity War سال ۲۰۱۸ حضور خواهد داشت