تقویم مسابقات جهانی استقامت سال ۲۰۱۷ اعلام شد

مسابقات جهانی استقامت دچار تغییرات و تحول و جابجایی‌هایی شده است. هدف از این کار ارائه‌ی یک تقویم ثابت برای این مسابقات است.