سازمان لیگ فوتبال پاسخ باشگاه‌های معترض را داد

سازمان لیگ در خصوص تعطیلات لیگ برتر اطلاعیه ای صادر کرد.