انتخابات در سومالی باز هم به تعویق افتاد

رئیس کمیته انتخابات سومالی از تعویق مجدد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور خبر داد.