سرویس متفاوت کودکان برای رفتن به مدرسه +ویدیو

به دلیل بارش شدید باران و جاری شدن سیل در خیابانهای شهر “القلعه الصغری” در تونس، کودکان به وسیله کامیونهای شهرداری به مدرسه منتقل شدند….