انهدام مقر فرماندهی زیرزمینی تروریست‌ها در شهر حلب