جهانگیری؛ نظام اداری کشور مانعی بر سر راه توسعه کشور است

جلسه دیدار جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معاون اول رییس جمهور برگزار شد.۲۰:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر