یکی از دغدغه‌های تیم ما تعطیلی لیگ است/ اجازه ندارم درباره‌ی مشکلات تیم صحبت کنم