رسانه‌ها بازیکنان استقلال را تحریم کردند

پس از تحریم رسانه‌ها در هفته‌های گذشته پس از بازی ذوب آهن رسانه‌ها بازیکنان را تحریم کردند.