برجام سبب ارتقا امنیت جهانی شد/ روسیه با توسل به زور به دنبال برگرداندن جایگاه خود است

روسیه تلاش می کند جاه و جلال از دست رفته اش را با توسل به زور بازگرداند.