محاصره اقتصادی از تروریست خطرناک‌تر است

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، تأکید کرد مهم ترین خطری که کشورش با آن رو به روست، تروریسم نیست.