آنجلینا جولی از بردپیت طلاق می‌گیرد

دوبازیگر مشهور جهانی پس از چند سال زندگی از یکدیگر جدا می‌شوند.