عناصر داعش از بیشتر روستاهای عراق فرار می‌کنند

فرماندار شرقاط در عراق از آزادسازی منطقه‌ای در این شهر خبرداد که “قندهار داعش” نامیده می‌شود.