خوردن شکلات‌های تخته‌ای ممنوع/ خانم‌ها بیش از آقایان در معرض خطرند