حکم زندان برای ۴۵ دانشجو در ترکیه

دادگاهی در ترکیه ۴۵ دانشجو را به سبب حضور در تظاهرات ضد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در سال ۲۰۱۲ به زندان محکوم کرد.