نازایی، پیامد‌ مصرف قلیان

به گزارش ایران خبر، طاهره آزمون کارشناس مسئول بهداشت محیط گفت: چایخانه ها به صورت منظم توسط بازرسین بهداشت محیط طبق چک لیست ابلاغی از مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت مورد بازدید قرار می گیرند.   این مسئول بهداشتی افزود: در صورت عدم مطابقت با چک لیست های ابلاغی، اقدامات قانونی طبق موازین اعمال […]