تظاهرات هواداران نامزد انتخاباتی حزب سبز آمریکا در نیویورک

هواداران نامزد حزب سبز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همزمان با مناظره کلینتون و ترامپ، در نیویورک تظاهرات کردند.