بازدید خبرنگار اسرائیلی از آموزش نظامی گروهک ضدانقلاب

یک خبرنگار اسرائیلی به کمپ آموزشی یک گروهک ضدانقلاب‌ رفته که دیشب گفته بودند به خاطر نداشتن مجوز تردد آزادانه افراد مسلح خود در مرزهای ایران، به جمهوری اسلامی اعلان جنگ می‌کنند.