فبلت Elephone C1 رسماً رونمایی شد: فبلتی قدرتمند و ارزان