پاناما خواستار استرداد رییس جمهور سابق این کشور از آمریکا شد

 پاناما به طور رسمی، استرداد ریکاردو مارتینلی رییس جمهور سابق این کشور را از آمریکا خواستار شد.