کاخ سفید: با محاکمه دیپلمات‌های عربستان مخالفیم تا امنیت نیروهای خودمان در خطر نباشد